Pasimare logo
  • üldehitus
  • siseviimistlus
  • remonditööd
  • eritööd
  • puitfassaadid
  • heakorratööd
  • ehituslik nõustamine
  • hinnakalkulatsioonid
  • omanikujärelevalve
  • ehitiste ekspertiiside tegemine